Adatvédelem

Az oldal üzemeltetője: Rockholding Kft.

A Intor Ingatlan Powered By RH a Házbank.hu rendszerének tagja. A Házbank.hu pénzügyileg, valamint jogilag független ingatlanirodák országos hálózata, mely széleskörű, ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Cégnév: Intor Ingatlan Powered By RH
Adatkezelő neve: Rockholding Kft.
Székhely: 2117 Isaszeg, Ady Endre utca 1./7.
Adószám:
Tel: +36706359715
Web: http://intoringatlan.hazbank.hu/

A http://intoringatlan.hazbank.hu/ weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a(z) Intor Ingatlan Powered By RH (a továbbiakban: Intor Ingatlan Powered By RH). A(z) Intor Ingatlan Powered By RH ezúton tájékoztatja a http://intoringatlan.hazbank.hu/ weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak a jogai érvényesítésekor. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Intor Ingatlan Powered By RH kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatainak megadásával, hogy a Intor Ingatlan Powered By RH kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Intor Ingatlan Powered By RH a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Intor Ingatlan Powered By RH piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezelheti a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Intor Ingatlan Powered By RH csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a http://intoringatlan.hazbank.hu/ felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Intor Ingatlan Powered By RH az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Intor Ingatlan Powered By RH a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Intor Ingatlan Powered By RH kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: a Intor Ingatlan Powered By RH szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a Intor Ingatlan Powered By RH szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Intor Ingatlan Powered By RH a fenti célok eléréséhez használja fel. A Intor Ingatlan Powered By RH a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivétel: azon ingatlanértékesítők részére, akik a Intor Ingatlan Powered By RH márkanév használatára jogosultak a szerződésük időtartama alatt; a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Intor Ingatlan Powered By RH által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Intor Ingatlan Powered By RH terjesztheti elő. A Intor Ingatlan Powered By RH az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Intor Ingatlan Powered By RH csak azon Felhasználóinak küldheti, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Intor Ingatlan Powered By RH megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza, hogy jogosulatlan megváltoztassa, megsemmisítse és felhasználja.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Intor Ingatlan Powered By RH által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Intor Ingatlan Powered By RH nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
Rockholding Kft.
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Telefon: +36 30 958 7608
E-mail: info@hazbank.hu

Intor Ingatlan - Otthont biztonságban!

Kapcsolat

Telefonszám:
+36706359715

E-mail:
info@intoringatlan.hu

Egyéb:
Adatvédelem